Phiên bản mới
Văn bản pháp quy
Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc In
Thứ tư, 30 Tháng 12 2015 09:07
Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc đã được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc ký chính thức ngày 05 tháng 05 năm 2015 tại Hà Nội Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Th.
 
Thông tư số 05/2012/TT-BCT ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2012 In
Thứ sáu, 23 Tháng 3 2012 16:04
THUỘC TÍNH VĂN BẢN
Số hiệu: 05/2012/TT-BCT
Trích yếu nội dung: Thông tư số 05/2012/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia do Bộ Công thương ban .
 
Quy định giới hạn cho phép đ/với hàm lượng formaldehyt trên SP dệt may In
Thứ tư, 18 Tháng 11 2009 09:36

VIETRADE - Ngày 05/11/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 32/2009/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng  ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may .

 
Bổ sung hạn ngạch thuế quan NK 2009 đ/với đường tinh luyện, đường thô In
Thứ tư, 21 Tháng 10 2009 10:21
Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính, ngày 15 tháng 10 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 29/2009/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2008 củ.
 
doc_smallVĂN BẢN PHÁP QUY:
Tên văn bản  Download 
Thông tư số 171/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước   DOC
Quyết định 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế xây dựng,.
 
Quy định mới về phí và lệ phí trong lĩnh vực hải quan In
Thứ năm, 19 Tháng 3 2009 14:57
Ngày 9/3/2009 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 43/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan. Theo đó,  lệ phí làm thủ tục hải quan theo quy định là 20.000 đ/tờ khai và lệ phí hàng hóa, phươ.
 


© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox