Phiên bản mới
Thương hiệu được lựa chọn hàng năm
88 Doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2016 In
Thứ ba, 08 Tháng 11 2016 14:07
logo_thuong_hieu_quoc_giaDANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA NĂM 2016

 Danh sách tải tại đây
 
63 Doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2014 In
Thứ tư, 26 Tháng 11 2014 10:32
logo_thuong_hieu_quoc_giaDANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA NĂM 2014

 Danh sách tải tại đây
 
54 thương hiệu sản phẩm được lựa chọn tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia 2012 In
Thứ bảy, 07 Tháng 1 2012 11:32
logo_thuong_hieu_quoc_giaDANH SÁCH THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM ĐƯỢC LỰA CHỌN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2010

Danh sách tải tại đây.


 
43 thương hiệu sản phẩm được lựa chọn tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia 2010 In
Thứ năm, 27 Tháng 5 2010 11:32
logo_thuong_hieu_quoc_giaDANH SÁCH THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM ĐƯỢC LỰA CHỌN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2010

Danh sách tải tại đây.
 
30 thương hiệu sản phẩm được lựa chọn tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia 2008 In
Thứ tư, 26 Tháng 8 2009 10:58
DANH SÁCH THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM ĐƯỢC LỰA CHỌN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2008 (tải danh sách tại đây)
 


© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox