Phiên bản mới

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DNNVV

 

MrLang

Ông Đỗ Kim Lang
Giám đốc Quốc gia Chương trình
Phó Cục trưởng Cục XTTM
Điện thoại: (04) 39347628 - Ex 12
Địa chỉ: Tầng 3, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội         
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.            

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy
Phó Giám đốc Quốc gia Chương trình,
Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục XTTM
Điện thoại: (04) 39347628 - Ex 89
Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Ông Alain Chevalier
Cố vấn kỹ thuật Chương trình
Điện thoại: (04) 39347628 - Ex 89
Địa chỉ: Tầng 5, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội       

Bà Trần Thanh Hương
Điều phối Quốc gia Chương trình
Điện thoại: (04) 39347628 - Ex 89

Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Bà Tạ Hoàng Lan
Điều phối Quốc gia Chương trình
Điện thoại: (04) 39347628 - Ex 89

Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


Ông Trần Tuấn Linh
Cán bộ Chương trình
Điện thoại: (04) 39347628 - Ex 89

Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ms_Hanh

Bà Nguyễn Như Hạnh
Trợ lý Giám đốc Quốc gia Chương trình
Điện thoại: (04) 39347628 - Ex 77
Địa chỉ: Tầng 3, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bà Hoàng Thị Hoa
Trợ lý hành chính/ Kế toán Chương trình
Điện thoại: (04) 39347628 - Ex 89
Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bà Tạ Hồng Hạnh
Cán bộ hành chính
Điện thoại: (04) 39347628 - Ex 89
Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Mr_Son
  
Mr_Tu_Anh
Mr_Tung
Ông Hoàng Sơn
Điều phối khu vực Miền Bắc
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Phát triển Thương mại Hải Phòng
Tel: (031) 355 2465;
Fax: (031) 365 6420
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ: Số 54 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Ông Hứa Tự Anh
Điều phối khu vực Miền Trung
Giám đốc Trung tâm XTTM Đà Nẵng
Tel: (0511) 221 2327;
Fax: (0511) 286 3747
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ: 6 Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Ông Nguyễn Khánh Tùng
Điều phối khu vực Miền Nam
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Cần Thơ
Tel: (0710) 360 1750;
Fax: (0710) 383 0354
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ: 31 Phan Đình Phùng, Quận Ninh KIều, Thành phố Cần Thơ
 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox