Phiên bản mới

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2003. Chương trình được thực hiện nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có uy tín về hàng hoá và dịch vụ đa dạng phong phú với chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập.

 

Biểu trưng Thương hiệu quốc gia có tựa đề Giá trị Việt Nam (Vietnam Value) được trao cho các sản phẩm đã có thương hiệu riêng, đáp ứng được các tiêu chí do Chương trình quy định. Việc bình chọn các sản phẩm được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia tiến hành hai năm một lần. Thời hạn sản phẩm được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia là hai năm. Kết thúc thời hạn hai năm kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia ký quyết định công nhận, sản phẩm phải được bình chọn lại để được tiếp tục mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia theo quy định.

 

Triển khai Chương trình Thương hiệu Quốc gia, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đợt bình chọn lần thứ 5 (năm 2016) các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đủ điều kiện được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia.


Để tham gia chương trình, doanh nghiệp nghiên cứu thông tin về chương trình tại website: www.vietrade.gov.vn, tiến hành đăng ký theo các bước sau:

- Bước 1: Cung cấp thông tin cơ bản về doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm đăng ký theo đường link:

Thông tin đăng ký online

- Bước 2: Lập hồ sơ đăng ký chi tiết bằng cách điền đầy đủ thông tin vào các mẫu đăng ký (tải dưới đây), lập tối thiểu thành 03 bộ hồ sơ theo qui cách hồ sơ dưới đây và gửi về Ban Thư ký Chương trình theo địa chỉ sau:

 

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Tel: 844. 39347628 (số máy lẻ: 86,87,82);     Fax: 844. 39344260.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Người liên hệ: Chị Nguyễn Hương Giang (0904441253), Anh Nguyễn Chí Trung (0938568888).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia đến hết ngày 15/4/2016.

Mẫu đăng ký:   (tải toàn bộ)
1. Mẫu 01:  Thông tin cơ bản ;
2. Mẫu 02:  Danh mục tài liệu;
3. Mẫu 03:  Tầm nhìn doanh nghiệp ;
4. Mẫu 04:  Giá trị cốt lõi ;
5. Mẫu 05:  Chiến lược kinh doanh ;
6. Mẫu 06:  Kế hoạch nhân lực ;
7. Mẫu 07:  Kế hoạch tài chính ;
8. Mẫu 08:  Giải thưởng lãnh đạo ;
9. Mẫu 09:  Tầm nhìn thương hiệu ;
10. Mẫu 10:  Lời hứa thương hiệu ;
11. Mẫu 11:  Định vị thương hiệu ;
12. Mẫu 12:  Bảo vệ thương hiệu ;
13. Mẫu 13:  Thương hiệu nội bộ ;
14. Mẫu 14:  Truyền thông thương hiệu ;
15. Mẫu 15:  Chính sách sáng tạo ;
16. Mẫu 16:  Bộ phận R&D ;
17. Mẫu 17:  Ngân sách R&D ;
18. Mẫu 18:  Đào tạo tập huấn ;
19. Mẫu 19:  Sáng kiến áp dụng ;
20. Mẫu 20:  Tài sản trí tuệ ;
21. Mẫu 21:  Áp dụng công nghệ mới
22. Mẫu 22:  Giải thưởng sáng tạo ;
23. Mẫu 23:   Đầu tư duy trì chất lượng .
 
Qui cách hồ sơ: Đóng bìa còng hoặc gáy xoắn nhựa; tách riêng phần báo cáo tài chính.

Quy trình lựa chọn cơ bản được tiến hành theo các bước sau:

- Ban Thư ký Chương trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp, đánh giá sơ bộ và hướng dẫn DN bổ sung tài liệu, hoàn thiện hồ sơ (trong vòng 30 ngày).
- Ban Thư ký Chương trình thông báo tới Doanh nghiệp kết quả thẩm định sơ khảo - hồ sơ của DN có đủ điều kiện được tiếp tục tham gia vòng thẩm định chung khảo hay không.
- Ban Thư ký tập hợp hồ sơ của các doanh nghiệp lọt vào vòng chung khảo và chuyển cho các thành viên Hội đồng các Ban chuyên gia, Ban Thư ký Chương trình và các cơ quan chức năng liên quan để thẩm định nội dung. Việc thẩm định thực tế tại DN có thể được tiến hành nếu cần thiết.
- Ban Thư ký Chương trình tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thẩm định thực địa và ý kiến của các cơ quan chức năng/ tổ chức liên quan, trình Hội đồng Thương hiệu Quốc gia phê duyệt.
- Quyết định công nhận các Doanh nghiệp có sản phẩm mang biểu trưng Thương hiệu Quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia ký.
- Lễ công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia được dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2016./.
 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox