Phiên bản mới

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI (VIETRADE) - BỘ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ trụ sở chính: 20 Lý Thường kiệt - Hà Nội

Điện thoại: (84) (4) 39347628

Fax: (84) (4) 39348142/39344260

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

I. BỘ MÁY GIÚP VIỆC CỤC TRƯỞNG:

Văn phòng Cục Xúc tiến Thương mại

Điện thoại: (84) (4) 39347628/39362321

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo Văn phòng:
Chánh Văn phòng: Phùng Minh Hùng
Số máy lẻ: 20 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Chánh văn phòng: Đỗ Tuấn Phong Số máy lẻ: 21 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phòng Kế hoạch Tài chính

Điện thoại: (84) (4) 39347628/39347627

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo phòng:
Hàm Phó Cục trưởng kiêm Trưởng phòng:
Doãn Thị Thu thủy

Số máy lẻ: 30

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hàm Trưởng phòng: Nguyễn Chính Ái

Điện thoại:
(04) 39366217

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Trưởng phòng: Phạm Tố Ninh
Số máy lẻ: 31
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phòng Chính sách Phát triển Xuất khẩu

Điện thoại: (84) (4) 39347628/39345413

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo phòng:
Trưởng phòng:

Số máy lẻ:

Email:

Hàm Trưởng phòng: Trương Thị Lan

Số máy lẻ: 41
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phòng Quản lý Xúc tiến Thương mại

Điện thoại: (84) (4) 39347628/38264688

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo phòng:
Trưởng phòng: Mai Văn Sơn

Số máy lẻ: 50

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Trưởng phòng: Lê Anh Quân Số máy lẻ: 52 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phòng Nghiên cứu Thị trường

Điện thoại: (84) (4) 39347628

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo phòng:
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Vân

Số máy lẻ: 70

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hàm Trưởng phòng: Triệu Thành Nam Số máy lẻ: 71 Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thu Huyền

Số máy lẻ: 72

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phòng Hợp tác quốc tế

Điện thoại: (84) (4) 39347628/39348143

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo phòng:
Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hùng

Số máy lẻ: 60

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Trưởng phòng: Tống Bá Luân Số mày lẻ: 61 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Thúy Số máy lẻ: 89 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phòng Thông tin truyền thông và Phát triển thương hiệu

Điện thoại: (84) (4) 39347628/39348143

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo phòng:
Trưởng phòng: Trần Ngọc Diệp

Số máy lẻ: 80

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Trưởng phòng: Trịnh Huyền Mai Số máy lẻ: 81 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Văn phòng đại điện Cục Xúc tiến Thương mại tại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 9, 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) (8) 38297282/39141837/38211020
Fax: (84) (8) 39140549

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó Cục trưởng kiêm Trưởng đại diện: Bùi Thị Thanh An    
                                                                                    Số máy lẻ:117         Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Trưởng đại diện: Bùi Hoàng Yến Số máy lẻ: 118 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Văn phòng đại điện Cục Xúc tiến Thương mại tại TP Đà Nẵng

Địa chỉ: Phòng 304, Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Phát triển thương mại điện tử Bộ Công Thương, Đường Cách mạng tháng tám, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84) (511) 3625755

Fax: (84) (511) 3623515

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo Văn phòng:
Trưởng đại diện: Bùi Xuân Lịch

 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

II. CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÓ THU TRỰC THUỘC CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI:

 

Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (PROMOCEN)

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt - Hà Nội

Điện thoại: (84) (4) 39364792/39367565/39365607/39366287

Fax: (84) (4) 39364793

Website: http://www.vietradeportal.vn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo Trung tâm:
Giám đốc: Bùi Quang Hưng

Số máy lẻ: 123

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Giám đốc: Hồ Ngọc Quân Số máy lẻ: 113 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Thủy Số máy lẻ: 114 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt - Hà Nội

Điện thoại: (84) (4)38262266/38262288

Fax: (84) (4) 38262255
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo Trung tâm:
Giám đốc: Trần Kim Oanh

Số máy lẻ: 108

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại (INTEC)

Điện thoại: (84) (4) 66866815/66866819

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo Trung tâm:
Giám đốc: Phạm Việt Đức

Số máy lẻ: 80

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trung tâm Giới thiệu sản phẩm của Việt Nam tại New York - Hoa Kỳ (VIETRADE NEW YORK)

Địa chỉ: 545 Fifth Avenue, Suite 1109

New York, NY 10017, USA

Điện thoại: (1) 212-868-2686/2688

Fax: 212-868-2687

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo trung tâm:
Giám đốc: An Thế Dũng Email: 
Trung tâm Truyền thông và Truyền hình Công Thương

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt - Hà Nôi

Điện thoại: (84) (4) 38245959/22174554

Fax: (84) (4) 39361311

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lãnh đạo ban:
Giám đốc: Trần Thành Long                                     

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Giám đốc: Đặng Minh Dũng

CHI NHÁNH TRUYỀN HÌNH CÔNG THƯƠNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 65/11 Hồ Văn Huê - P9 - Q. Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) (8) 38909798

Fax: (84) (8) 38442433

Giám đốc chi nhánh: Vũ Đình Quý

VĂN PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI TRÙNG KHÁNH, TRUNG QUỐC

Địa chỉ: No. 10, 12th floor, Fuli Haiyang Guoji Building, Beichengtian Road, Jiangbei District, Chongquing City, China

Điện thoại: (86) 23 67906219

Fax: (86) 23 67908285

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trưởng đại diện: Đào Việt Anh

 

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox