Phiên bản mới

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: TRUNG TÂM HỖ TRỢ XUẤT KHẨU

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM NĂM 2017
DO CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỔ CHỨC

Stt

Tên chương trình

Ngành hàng

Thời gian (dự kiến)

Địa điểm

Nội dung chương trình

1


Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 27 (VIETNAM EXPO 2017)

Đa ngành 19 - 22/4 Hà Nội, Việt Nam

XTTM Quốcgia

2 Triển lãm thực phẩm Seoul Food Nông - Thủy sản, thực phẩm chế biến... 16 - 19 / 5 Seoul, Hàn Quốc XTTM Quốc gia
3 Triển lãm mua sắm toàn cầu và đầu tư quốc tế Trùng Khánh Đa ngành 18 - 21 / 5 Trùng Khánh, Trung Quốc XTTM Quốc gia
4 Đoàn giao thương chuyên ngành thủy sản tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên (Trung Quốc) Thủy sản Tháng 5 Trùng Khánh - Tứ Xuyên, Trung Quốc XTTM Quốc gia
5 Hội chợ thương mại Việt - Lào 2017 Đa ngành 29 / 6 - 3 / 7 Viêng Chăn, Lào XTTM Quốc gia
6 Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 14 Đa ngành 22 - 25 / 9  Quảng Tây, Trung Quốc XTTM Quốc gia
7 Hội chợ Quốc tế công nghiệp thực phẩm Anuga 2017 Thực phẩm chế biến 7 - 11 / 10 Cologne, Đức XTTM Quốc gia
8 Hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 35 (FIHAV 2017) Đa ngành 30 / 10 - 3 / 11 La Habana, Cuba XTTM Quốc gia
9 Hội chợ quốc tế thực phẩm và dồ uống Private Label Show Thực phẩm, đồ uống 12 - 14 / 11 Chicago, Hoa Kỳ XTTM Quốc gia

10

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2017 (Vietnam Foodexpo 2017)

Nông – thủy sản, thực phẩm chế biến… 15 – 18 / 11 Hồ Chí Minh, Việt Nam

XTTM Quốc gia

11 Triển lãm hàng Việt Nam tại Myanmar 2017 Đa ngành Tháng 12 Yangoon, Myanmar

XTTM Quốc giaTin mới hơn:

Tin cũ hơn:

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox