Phiên bản mới
BIỂU TRƯNG THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

- Logo Vietnam Value (file đính kèm);

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng kết hợp biểu trưng THQG (file đính kèm).
 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox